Statut

Pravilnik online trgovine Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina

Dokument prvenstveno definira načela na kojima se sklapaju ugovori u Trgovini, uključujući važne informacije o Prodavatelju, Trgovini i pravima potrošača.SADRŽAJ
§ 1 Definicije
§ 2 Kontakt s prodavateljem
§ 3 Tehnički zahtjevi
§ 4 Kupnja u trgovini
§ 5 Plaćanja
§ 6< /strong> Ispunjavanje narudžbe
§ 7 Pravo na odustanak od ugovora
§ 8 Iznimke od prava na odustanak od ugovora
§ 9 Pritužbe
§ 10 Osobni podaci
§ 11 Rezervacije
Prilog br. 1 : Ogledni obrasci ugovora o povlačenju

§ 1 DEFINICIJE

Radni dani - dani od ponedjeljka do petka, osim državnih praznika u Poljskoj.
Građanski zakonik - Poljski zakon od 23. travnja 1964. Građanski zakonik.
Potrošač – Kupac koji je fizička osoba, kupuje u Trgovini ili poduzima korake za kupnju, bez izravne veze s njegovom poslovnom ili profesionalnom aktivnošću.
Račun - digitalna usluga uređena posebnim propisima u smislu Zakona o pravima potrošača, zahvaljujući kojoj Kupac može besplatno koristiti dodatne funkcije u Trgovini.
Kupac - bilo koji subjekt koji kupuje u Trgovini ili poduzima aktivnosti usmjerene na kupnju.
Povlašteni kupac – Potrošač ili povlašteni poduzetnik.
Povlašteni poduzetnik – Kupac koji je fizička osoba koja s Prodavateljem sklapa ili namjerava sklopiti ugovor na temelju Pravilnika koji se neposredno odnosi na njegovu poslovnu djelatnost, ali nije za njega profesionalne naravi.
Pravilnik - ovim propisima.
Trgovina - internetska trgovina Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina koju vodi Prodavatelj na https://modernbhp.pl.
Prodavatelj – MODERNA TVRTKA SP. Z O.O sa sjedištem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, upisan u Državni sudski registar - registar poduzetnika od OKRUŽNOG SUD ZA WROCŁAW FABRYCZNA WE WROCŁAW, IX TRGOVAČKI ODJEL REGISTRA NACIONALNOG SUDA, pod KRS brojem 0001060318, NIP 6912572717, REGON broj 5264 7694200000, temeljni kapital 20.000,00 PLN .
Zakon o pravima potrošača - Poljski zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača.

§ 2 KONTAKTIRAJTE PRODAVAČA

 1. Poštanska adresa: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
 2. Adresa e-pošte: biuro@moderncompany.pl
 3. Telefon: +48 455 450 117
 4. Cijena telefonskog poziva ili prijenosa podataka od strane Kupca proizlazi iz osnovne tarife telekomunikacijskog operatera ili davatelja internetskih usluga čije usluge Kupac koristi. Prodavatelj napominje da cijena međunarodnog poziva ili međunarodnog prijenosa podataka može biti veća od cijene domaćeg poziva ili prijenosa - ovisno o tarifi koju je usvojio telekomunikacijski operater ili davatelj internetskih usluga koje koristi Kupac.

§ 3 TEHNIČKI ZAHTJEVI

 1. Za ispravno funkcioniranje trgovine potrebno vam je:
  • uređaj s pristupom internetu
  • web preglednik koji podržava JavaScript i kolačiće.
 2. Da biste naručili u Trgovini, uz zahtjeve navedene u odjeljku 1, potreban je aktivan račun e-pošte.

§ 4 KUPOVINA U TRGOVINI

 1. Cijene proizvoda vidljive u Trgovini ukupne su cijene za proizvod.
 2. Prodavatelj ističe da ukupna cijena narudžbe uključuje cijenu proizvoda navedenu u Trgovini i, ako je primjenjivo, troškove dostave robe.
 3. Proizvod odabran za kupnju treba dodati u košaricu u trgovini.
 4. Kupac zatim odabire način dostave robe i način plaćanja za narudžbu između opcija dostupnih u Trgovini te daje podatke potrebne za dovršetak narudžbe.
 5. Narudžba je poslana kada je njen sadržaj potvrđen i Kupac prihvati Propise.
 6. Plaćanje narudžbe jednako je sklapanju ugovora između Kupca i Prodavatelja.
 7. Kupac se može registrirati u Trgovini, tj. kreirati račun ili kupovati bez registracije dajući svoje podatke uz svaku narudžbu.

§ 5 PLAĆANJA

 1. U Trgovini su dostupni sljedeći načini plaćanja:
  1. standardni prijenos na bankovni račun Prodavatelja;
  2. upotrebom platne kartice:
   • Viza
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  3. putem platforme za plaćanje:
   • Plaćanja putem Shopera
   • PayPal
   • Plati
   • Przelewy24
  4. gotovinom pri isporuci, tj. gotovinom po isporuci robe Kupcu;
  5. karticom ili gotovinom prilikom osobnog preuzimanja robe.
 2. Ako odaberete plaćanje putem platforme Shoper Payments, subjekt koji pruža usluge online plaćanja je Autopay S.A.
 3. Ako Kupac odabere plaćanje unaprijed, narudžba mora biti plaćena unutar 2 radna dana od slanja narudžbe.
 4. Kupovanjem u Trgovini Kupac prihvaća korištenje elektroničkih računa od strane Prodavatelja. Kupac ima pravo povući svoje prihvaćanje.

§ 6 IZVRŠAVANJE NARUDŽBE

 1. Datum završetka narudžbe naveden je u Trgovini.
 2. Ako je Kupac odabrao plaćanje narudžbe unaprijed, Prodavatelj će nastaviti s obradom narudžbe nakon plaćanja.
 3. Ako je kao dio jedne narudžbe Kupac kupio proizvode s različitim rokovima isporuke, narudžba će biti dovršena na datum koji odgovara proizvodu s najdužim rokom isporuke.
 4. Zemlje na čijem teritoriju se odvija isporuka:
  • Poljska
  • Njemačka
  • Francuska
  • Češka
  • Slovačka
  • Bugarska
  • Belgija
  • Rumunjska
  • Velika Britanija
  • Mađarska
  • Litva
  • Latvija
  • Estonija
 5. U Trgovini su dostupni sljedeći načini isporuke:
  1. putem kurirske tvrtke;
  2. putem ORLEN Paczka;
  3. u InPost ormariće za pakete.
 6. Kupac robu može preuzeti osobno u sjedištu tvrtke u radno vrijeme.
 7. Ako Kupac odabere osobno preuzimanje, roba će biti spremna za preuzimanje unutar naznačenog datuma završetka narudžbe.

§ 7 PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 1. Povlašteni kupac ima pravo odustati od ugovora sklopljenog s Prodavateljem putem Trgovine, sukladno članku 8. Pravilnika, u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 2. Rok za odustanak od ugovora istječe nakon 14 dana od:
  1. u kojem je povlašteni kupac došao u posjed robe ili u kojem je treća strana koja nije prijevoznik koju je naveo povlašteni kupac došla u posjed robe;
  2. u kojem je Povlašteni kupac došao u posjed posljednje robe, serije ili dijela ili u kojem je treća strana, osim prijevoznika koju je naveo Povlašteni kupac, došla u posjed posljednje robe, serije ili dijela, u u slučaju ugovora koji obvezuje prijenos vlasništva nad mnogo robe, koja se isporučuje odvojeno, u serijama ili u dijelovima.
 3. Da bi povlašteni kupac mogao ostvariti pravo na odustajanje od ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja, koristeći podatke navedene u § 2. Pravilnika, o svojoj odluci da odustane od ugovora putem nedvosmislene izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom).
 4. Povlašteni kupac može koristiti uzorak obrasca za povlačenje na kraju Pravilnika, ali to nije obvezno.
 5. Za poštivanje roka za odustanak od ugovora, dovoljno je da Povlašteni kupac prije isteka roka za odustanak od ugovora pošalje informaciju o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

  UČINCI POVLAČENJA OD UGOVORA
 6. U slučaju odustajanja od sklopljenog ugovora, Prodavatelj će željenom Kupcu vratiti sve uplate koje je primio od njega, uključujući troškove dostave robe (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz željenog načina dostave od strane Kupca drugog od najjeftinije standardne isporuke koju nudi Prodavatelj), odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelj obaviješten o odluci Povlaštenog kupca da koristi pravo na odustanak od ugovora.
 7. Prodavatelj će izvršiti povrat plaćanja korištenjem istih metoda plaćanja koje je koristio Povlašteni kupac u izvornoj transakciji, osim ako Povlašteni kupac pristane na drugačije rješenje, u svakom slučaju Povlašteni kupac neće snositi nikakve naknade u vezi s ovaj povrat novca.< /li>
 8. Ako prodavatelj nije sam ponudio preuzimanje robe od povlaštenog kupca, može zadržati povrat dok ne primi robu ili dok mu se ne dostavi dokaz da ju je poslao natrag, ovisno o tome koji se događaj prvi dogodi.
 9. Prodavatelj vas moli da robu vratite na sljedeću adresu: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica odmah, au svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je Povlašteni kupac obavijestio Prodavatelja o povlačenju iz kupoprodajnog ugovora. Rok je poštovan ako Povlašteni kupac vrati robu prije isteka roka od 14 dana.
 10. Povlašteni kupac snosi izravne troškove povrata robe.
 11. Povlašteni kupac odgovoran je samo za svako smanjenje vrijednosti robe koje proizlazi iz njezine uporabe na način drugačiji od onog koji je bio potreban za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.
 12. Ako se roba ne može vratiti redovnom poštom zbog njene prirode, Željeni kupac će također morati snositi izravne troškove povrata robe. Prodavatelj će obavijestiti Povlaštenog kupca o procijenjenom iznosu ovih troškova u opisu robe u Trgovini ili prilikom predaje narudžbe.
 13. Ukoliko postoji potreba za povratom sredstava za transakciju koju je Kupac obavio povlaštenom platnom karticom, Prodavatelj će izvršiti povrat na bankovni račun pridružen ovoj platnoj kartici.

§ 8. IZNIMKE OD PRAVA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 1. Pravo na odustajanje od ugovora na daljinu iz § 7. Pravilnika ne odnosi se na ugovor:
  1. koja je predmet usluge nemontažna roba, proizvedena prema specifikacijama povlaštenog Kupca ili koja služi za zadovoljenje njegovih individualnih potreba;
  2. u kojoj je predmet usluge roba koja se brzo kvari ili ima kratak rok trajanja;
  3. koja je predmet usluge roba isporučena u zatvorenoj ambalaži, koja se ne može vratiti nakon otvaranja ambalaže zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je ambalaža otvorena nakon dostave;
  4. koja je predmet usluge roba koja je nakon isporuke zbog svoje prirode neraskidivo povezana s drugim stvarima;
  5. koje su predmet usluge zvučni ili vizualni zapisi ili računalni programi isporučeni u zapečaćenom paketu, ako je paket otvoren nakon dostave;
  6. za isporuku novina, časopisa ili časopisa, s izuzetkom pretplatničkih ugovora;
  7. u kojem cijena ili naknada ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu nad kojima Prodavatelj nema kontrolu i koje se mogu dogoditi prije isteka roka za povlačenje iz ugovora.

§ 9 PRIGOVORI

I OPĆE ODREDBE

 1. Prodavatelj je odgovoran Povlaštenom kupcu za usklađenost izvršenja s ugovorom predviđenim opće važećim pravom, posebice odredbama Zakona o pravima potrošača.
 2. Prodavatelj traži podnošenje pritužbi (uključujući one koje se tiču rada Trgovine) na poštansku ili elektroničku adresu navedenu u § 2 Pravilnika.
 3. Ako je za proizvod odobreno jamstvo, informacije o njemu i njegovim uvjetima dostupni su u Trgovini.
 4. Prodavatelj će na prigovor odgovoriti u roku od 14 dana od dana primitka istog.

II PRIVILEGIJA KUPCA

 1. Roba
  1. U slučaju neusklađenosti robe s ugovorom, Povlašteni kupac može ostvariti prava navedena u poglavlju 5.a Zakona o pravima potrošača.
  2. Prodavatelj je odgovoran za nesukladnost robe s ugovorom, koja postoji u trenutku isporuke i otkrivena u roku od dvije godine od tog trenutka, osim ako je rok trajanja robe, koji odredi prodavatelj, njezin zakonski prethodnika ili osoba koje djeluju u njihovo ime, duži je.
  3. Sukladno odredbama Zakona o pravima potrošača, u slučaju nepoštivanja ugovora, Povlašteni kupac može zahtijevati:
   1. razmjena robe,
   2. popravak robe.
  4. Osim toga, povlašteni kupac može podnijeti izjavu o:
   1. smanjenje cijena,
   2. povlačenje iz ugovora
   u situaciji kada:
   • Prodavatelj je odbio uskladiti robu s ugovorom sukladno čl. 43d odjeljak 2. Zakona o pravima potrošača;
   • Prodavatelj nije uskladio robu s ugovorom sukladno čl. 43d odjeljak 4.-6. Zakona o pravima potrošača;
   • neusklađenost robe s ugovorom se nastavlja, iako je Prodavatelj pokušao dovesti robu u skladu s ugovorom;
   • nedostatak sukladnosti robe s ugovorom toliko je važan da opravdava sniženje cijene ili povlačenje iz ugovora bez prethodnog korištenja zaštitnih mjera navedenih u čl. 43.d Zakona o pravima potrošača;
   • Iz izjave ili okolnosti prodavatelja jasno je da on neće dovesti robu u skladu s ugovorom u razumnom roku ili bez nepotrebnih neugodnosti za preferiranog kupca.
  5. U slučaju robe koja podliježe popravku ili zamjeni, privilegirani Kupac treba staviti robu na raspolaganje Prodavatelju. Prodavatelj o svom trošku preuzima robu od željenog Kupca.
  6. Povlašteni kupac ne može se povući iz ugovora ako nesukladnost robe s ugovorom nije bitna.
  7. U slučaju odustajanja od ugovora iz ovog odjeljka (u vezi s robom), povlašteni Kupac dužan je robu odmah o svom trošku vratiti Prodavatelju na adresu ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica. Prodavatelj vraća cijenu Povlaštenom kupcu odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka robe ili dokaza o povratu.
  8. Prodavatelj vraća Povlaštenom kupcu dospjele iznose kao rezultat korištenja prava na sniženje cijene odmah, najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka izjave Povlaštenog kupca o sniženju cijene.
 2. Izvansudske metode rješavanja pritužbi i potraživanja
  1. Prodavatelj obavještava Kupca o mogućnostima izvansudskog rješavanja prigovora i ostvarivanja odštetnih zahtjeva. Pravila za pristup ovim postupcima dostupna su u uredima ili na web stranicama subjekata ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova. Potrošač može imati koristi od, između ostalog: S:
   • pomoć relevantnog Europskog potrošačkog centra iz Mreže europskih potrošačkih centara. Centri pružaju informacije o pravima potrošača i pomažu u rješavanju sporova u slučaju prekogranične kupnje. Pomoć Europskih potrošačkih centara u pravilu je besplatna. Popis centara za zaštitu potrošača nadležnih za određenu zemlju može se pronaći na: https://konsument.gov .pl/ eck-in-europe/
   • online ODR (Online Dispute Resolution) platforma koju osigurava Europska komisija, dostupna na: https:// ec.europa.eu/consumers/odr
   Osim toga, u Republici Poljskoj možete imati koristi od sljedećih oblika potpore:
   • posredovanje provodi područno nadležna Pokrajinska inspekcija trgovine kojoj se podnosi zahtjev za posredovanje. Postupak je u pravilu besplatan. Popis inspektorata možete pronaći ovdje: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowej.php
   • pomoć mjesno nadležnog stalnog arbitražnog suda za potrošače koji djeluje pri Pokrajinskom inspektoratu trgovinske inspekcije, kojem treba podnijeti zahtjev za razmatranje slučaja pred arbitražnim sudom. Postupak je u pravilu besplatan. Popis sudova dostupan je na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php < /li>
  2. Prethodna odredba je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezu za Prodavatelja da koristi izvansudske načine rješavanja sporova.
  3. Korištenje izvansudskih metoda rješavanja pritužbi i potraživanja dobrovoljno je i za Prodavatelja i za Kupca.
  4. Potrošač može dodatno imati koristi od besplatne pomoći općinskog ili okružnog pravobranitelja za potrošače.

III KUPCI OSIM POVLAŠTENIH KUPACA

 1. U slučaju kvara na robi, Kupac, osim povlaštenog Kupca, može se žaliti na robu s nedostatkom na temelju jamstva uređenog u Građanskom zakoniku.
 2. Prodavatelj je odgovoran prema jamstvu prema Kupcu koji nije privilegirani Kupac ako se fizički nedostatak otkrije unutar dvije godine od datuma isporuke robe Kupcu.
 3. Sukladno Građanskom zakoniku, Kupac koji je poduzetnik osim povlaštenog poduzetnika gubi pravo na jamstvo ako robu nije pregledao u vrijeme i na način uobičajen za robu te vrste i nije odmah obavijestio Prodavatelj o nedostatku, a ako se nedostatak otkrio tek naknadno - ako nije obavijestio Prodavatelja odmah nakon što ga je otkrio. Za poštivanje navedenog roka dovoljno je poslati obavijest o nedostatku prije njegovog isteka.
 4. Upotrebom jamstva, Kupac koji nije povlašteni Kupac može, prema uvjetima navedenim u Građanskom zakoniku:
  1. podnijeti izjavu o smanjenju cijene,
  2. u slučaju bitnog nedostatka – dostaviti izjavu o odustajanju od ugovora,
  3. zahtijevati zamjenu robe onom bez nedostataka,
  4. zahtijevati uklanjanje kvara.
 5. Ukoliko se ispostavi da je za razmatranje reklamacije potrebno robu s nedostatkom dostaviti Prodavatelju, Kupac osim povlaštenog Kupca dužan je robu dostaviti na adresu: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica.

§ 10 OSOBNI PODACI

 1. Administrator osobnih podataka koje daje Kupac prilikom korištenja Trgovine je Prodavatelj. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka od strane Prodavatelja - uključujući druge svrhe i osnove obrade podataka, kao i primatelje podataka - mogu se pronaći u politici privatnosti dostupnoj u Trgovini - zbog načela transparentnosti sadržanog u općoj uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti podataka - "GDPR".
 2. Svrha obrade podataka Kupca od strane Prodavatelja, a koje Kupac daje u vezi s kupnjom u Trgovini, je ispunjavanje narudžbi. Osnova za obradu osobnih podataka u ovom slučaju je:
  • ugovor ili radnje poduzete na zahtjev Kupca, s ciljem njegovog sklapanja (članak 6. stavak 1. točka (b) GDPR-a),
  • pravna obveza prodavatelja u vezi s računovodstvom (članak 6. stavak 1. točka (c) GDPR-a) i
  • legitimni interes prodavatelja koji se sastoji od obrade podataka u svrhu utvrđivanja, pokretanja ili obrane mogućih zahtjeva (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).
 3. Pružanje podataka od strane Kupca je dobrovoljno, ali ujedno i nužno za sklapanje ugovora. Nenavođenje podataka onemogućit će sklapanje ugovora u Trgovini.
 4. Podaci Kupca dani u vezi s kupnjom u Trgovini obrađivati će se do:
  1. ugovor sklopljen između Kupca i Prodavatelja prestaje važiti;
  2. Prodavatelj više neće imati zakonsku obvezu obrade podataka Kupca;
  3. Kupac ili Prodavatelj više neće moći tražiti zahtjeve povezane s ugovorom koji je sklopila Trgovina;
  4. uvažit će se prigovor Kupca na obradu njegovih osobnih podataka – ako je temelj obrade bio legitimni interes Prodavatelja
  – ovisno o tome što je u određenom slučaju primjenjivo.
 5. Kupac ima pravo zahtijevati:
  1. pristup vašim osobnim podacima,
  2. njihove ispravke,
  3. uklanjanje,
  4. ograničenja obrade
  5. prijenos podataka drugom administratoru
   kao i pravo:
  6. prigovor u bilo kojem trenutku na obradu podataka iz razloga koji se odnose na posebnu situaciju Kupca - na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, temeljem čl. 6 odjeljak 1 slovo f GDPR (tj. o legitimnim interesima Prodavatelja).
 6. Za ostvarivanje svojih prava, Kupac treba kontaktirati Prodavatelja koristeći podatke iz § 2. Pravilnika.
 7. Ukoliko Kupac smatra da se njegovi podaci obrađuju nezakonito, Kupac može podnijeti prigovor tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka. U Poljskoj je to predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.

§ 11 OGRANIČENJA

 1. Kupcu je zabranjeno pružanje nezakonitog sadržaja.
 2. Svaka narudžba poslana u Trgovini predstavlja zasebni ugovor i zahtijeva posebno prihvaćanje Pravila. Ugovor je sklopljen na vrijeme i u cilju izvršenja narudžbe.
 3. Svi ugovori sklopljeni na temelju ovih Pravilnika podliježu odredbama poljskog zakona, podložno paragrafu. 4.
 4. Odabir poljskog prava za ugovore sklopljene s potrošačem na temelju Pravilnika ne odriče se niti ograničava prava Kupca prema obveznim zakonskim odredbama primjenjivim na potrošača u situacijama u kojima nema izbora prava. To posebice znači da ako nacionalni propisi koji se primjenjuju na određenog Potrošača predviđaju širu zaštitu od one koja proizlazi iz ovih Uredbi ili poljskog zakona - ova šira zaštita će se primjenjivati.
 5. Ugovori sklopljeni na temelju Pravilnika sklapaju se na poljskom jeziku.
 6. U slučaju mogućeg spora s Kupcem koji nije povlašteni Kupac, a vezano uz ugovor sklopljen putem Trgovine, nadležan je sud prema sjedištu Prodavatelja.Dodatak br. 1 Pravilnika

U nastavku se nalazi uzorak obrasca za odustanak od kojeg Potrošač ili povlašteni Poduzetnik može, ali ne smije koristiti:UZORAK OBRASCA ZA ODUSTAJANJE
(ovaj obrazac treba ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

MODERNA TVRTKA SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail adresa: biuro@moderncompany.pl

- Ja/Mi(*) ............................................ ............................. Ovim putem obavještavam(*) o mom/našem povlačenju iz ugovora o prodaji sljedeće robe(* ) / za pružanje sljedeće usluge(*):

......................... .... ................................................. ......................................................... .................. ................................ ........

.. ................................ ............................ ..................... ............................................ .......... ................................................. .............

.................... ......... ................................................. .. ................................................ ............. ..................................... ........................ ....

- Datum sklapanja ugovora(*)/potvrde(*)

.......... ... ................................................ .............. ................................. ......................... ......................... .................................. ...........

- Ime i prezime Potrošača/Poduzetnika/Poduzetnika:

.. ................... ............................................ ........ ................................................. ... ................................................ .............. ............

- Adresa potrošača/poduzetnika/poduzetnika:< br />
............................................ ................................................. ............ ................................... ....................... ............

....... .... ................................................ ............... ................................... ........................ ........................ ............................................ ............< br />

..................................... ... ................................................ .............. ......
Potpis potrošača/povlaštenih poduzetnika
(samo ako je obrazac poslano u papirnatom obliku)

Datum ................................ ......... .

(*) Izbrišite prema potrebi.

Uvjeti i odredbe računa

u trgovini Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina

SADRŽAJ
§ 1 Definicije
§ 2 Kontakt s pružateljem usluga
< strong>§ 3 Tehnički zahtjevi
§ 4 Račun
§ 5 Pritužbe
§ 6 Pravo na odustanak od ugovora
§ 7 Osobni podaci
§ 8 Promjena Pravila ili računa
§ 9 Završne odredbe

§ 1 DEFINICIJE

Potrošač - Primatelj usluge koji je fizička osoba koja je sklopila Ugovor o upravljanju računom u skladu s Pravilnikom ili poduzima korake za sklapanje takvog ugovora, bez ikakve izravne veze s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću .
Račun – digitalna usluga u smislu Zakona o pravima potrošača, koju Pružatelj usluge besplatno elektroničkim putem pruža primatelju usluge, zahvaljujući kojoj primatelj usluge može koristiti dodatne funkcije u trgovini.
Povlašteni poduzetnik - Primatelj usluge koji je fizička osoba koja sklapa Ugovor o vođenju računa prema Pravilniku (ili poduzima korake za njegovo sklapanje), izravno povezan s njegovom poslovnom djelatnošću, ali nema karakter profesionalca.
Propisi - ovi propisi o računu.
Trgovina - internetska trgovina Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina koju vodi Davatelj usluga na https:// modernbhp.pl
Primatelj usluge - svaki subjekt koji je sklopio ugovor o upravljanju računom ili poduzima korake za sklapanje takvog ugovora.
Povlašteni primatelj usluge - primatelj usluge koji je potrošač ili privilegirani poduzetnik.
Pružatelj usluge - MODERN COMPANY SP. Z O.O sa sjedištem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, upisan u Državni sudski registar - registar poduzetnika od OKRUŽNOG SUD ZA WROCŁAW FABRYCZNA WE WROCŁAW, IX TRGOVAČKI ODJEL REGISTRA NACIONALNOG SUDA, pod KRS brojem 0001060318, NIP 6912572717, REGON broj 5264 7694200000, temeljni kapital 20.000,00 PLN .
Zakon o pravima potrošača - Poljski zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača.

§ 2. KONTAKT S PRUŽATELJEM USLUGA

 1. Poštanska adresa: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
 2. Adresa e-pošte: biuro@moderncompany.pl
 3. Telefon: +48 455 450 117
 4. Cijena telefonskog poziva ili prijenosa podataka koju obavlja Primatelj usluge proizlazi iz osnovne tarife telekomunikacijskog operatera ili davatelja internetskih usluga čije usluge koristi Primatelj usluge. Pružatelj usluga ističe da cijena međunarodnog poziva ili međunarodnog prijenosa podataka može biti veća od cijene domaćeg poziva ili prijenosa - ovisno o tarifi koju je usvojio telekomunikacijski operater ili davatelj internetskih usluga koje koristi Korisnik usluge.

§ 3 TEHNIČKI ZAHTJEVI

 1. Za ispravno funkcioniranje i stvaranje računa potrebno vam je:
  • aktivni račun e-pošte
  • uređaj s pristupom internetu,
  • Web preglednik koji podržava JavaScript i kolačiće.

§ 4 RAČUN

 1. Izrada računa je potpuno dobrovoljna i ovisi o volji korisnika usluge.
 2. Račun pruža Korisniku usluge dodatne mogućnosti, kao što su: pregled povijesti narudžbi koje je Korisnik usluge postavio u trgovini, provjera statusa narudžbe ili samostalno uređivanje podataka Korisnika usluge.
 3. Kako biste stvorili račun, ispunite odgovarajući obrazac u Trgovini.
 4. Kada se Račun kreira, sklapa se ugovor o održavanju Računa na neodređeno vrijeme između Primatelja usluge i Davatelja usluge pod uvjetima navedenim u Pravilniku.
 5. Pružatelj usluga počinje pružati uslugu vođenja računa pod uvjetima navedenim u Pravilniku odmah nakon sklapanja ugovora o održavanju računa.
 6. Primatelj usluge može odustati od računa u bilo kojem trenutku bez ikakvih troškova.
 7. Brisanje računa rezultira prekidom ugovora o održavanju računa. Kako bi Pružatelj usluga izbrisao Račun, pošaljite svoju ostavku na Račun na adresu e-pošte Pružatelja usluga navedenu u § 2 Pravilnika, što će rezultirati trenutačnim brisanjem Računa i raskidom ugovora. za održavanje računa.

§ 5 PRIGOVORI

I OPĆE ODREDBE

 1. Pružatelj usluga od vas traži da podnesete pritužbe u vezi s računom na poštansku ili elektroničku adresu navedenu u § 2 Pravilnika.
 2. Pružatelj usluga će odgovoriti na prigovor u roku od 14 dana od primitka prigovora.

II PRIVILEGIRANI PRIMATELJI USLUGE

 1. Pružatelj usluge je odgovoran Primatelju povlaštene usluge za usklađenost odredbe s ugovorom predviđenim opće važećim zakonom, posebno odredbama Zakona o pravima potrošača.
 2. U slučaju nepropisnog izvršavanja Ugovora o održavanju računa od strane Davatelja usluge, povlašteni Primatelj usluge ima priliku ostvariti prava propisana Poglavljem 5b Zakona o pravima potrošača.
 3. Ako Pružatelj usluge nije pružio digitalnu uslugu, Korisnik povlaštene usluge može zatražiti da je pruži. Ako, unatoč tome, Davatelj usluge ne pruži digitalnu uslugu odmah ili u dodatnom roku koji su izričito dogovorili Davatelj usluge i Primatelj povlaštene usluge, Primatelj povlaštene usluge može se povući iz ugovora o održavanju Računa.
 4. Primatelj povlaštene usluge može se povući iz ugovora o održavanju Računa bez traženja pružanja digitalne usluge ako:
  1. izjava ili okolnosti Davatelja usluge jasno pokazuju da on neće pružati digitalnu uslugu ili
  2. Primatelj povlaštene usluge i Davatelj usluge složili su se ili okolnosti sklapanja Ugovora o održavanju računa jasno pokazuju da je određeni datum za isporuku digitalne usluge bio od velike važnosti za Primatelja povlaštene usluge, a Usluga Dobavljač ga nije isporučio u tom roku.
 5. Pružatelj usluge odgovoran je za nepoštivanje ugovora o održavanju računa digitalne usluge koja se kontinuirano pruža, a koja se dogodila ili postala očita u trenutku kada je, u skladu s ugovorom, usluga trebala biti pružena.
 6. Ako digitalna usluga nije u skladu s ugovorom o održavanju računa, korisnik povlaštene usluge može zahtijevati da se uskladi s ovim ugovorom.
 7. U slučaju neusklađenosti digitalne usluge s Ugovorom o održavanju računa, Primatelj povlaštene usluge dužan je surađivati s Davateljem usluge, u razumnoj mjeri i koristeći najmanje opterećujuće tehničke mjere, kako bi se utvrdilo je li digitalna usluga nije u skladu s ugovorom o održavanju računa. odgovarajuće vrijeme proizlazi iz značajki digitalnog okruženja povlaštenog primatelja usluge.
 8. Osim toga, ako digitalna usluga nije u skladu s ugovorom o održavanju računa, primatelj povlaštene usluge može podnijeti izjavu o povlačenju iz ovog ugovora kada:
  1. usklađivanje digitalne usluge s Ugovorom o održavanju računa nemoguće je ili zahtijeva pretjerane troškove u skladu s čl. dionica od 43 m 2. i 3. Zakona o pravima potrošača;
  2. Pružatelj usluge nije uskladio digitalnu uslugu s ugovorom o održavanju računa u razumnom roku od trenutka kada je povlašteni korisnik obavijestio davatelja usluge o nedostatku usklađenosti s ovim ugovorom i bez pretjeranih neugodnosti za Korisnik povlaštene usluge, uzimajući u obzir prirodu i svrhu ove digitalne usluge u kojoj se koristi;
  3. i dalje postoji neusklađenost digitalne usluge s Ugovorom o održavanju računa, iako je Davatelj usluge pokušao uskladiti digitalnu uslugu s ovim ugovorom;
  4. nedostatak usklađenosti digitalne usluge s Ugovorom o održavanju računa toliko je važan da opravdava povlačenje iz Ugovora o održavanju računa bez prethodnog korištenja zaštitne mjere navedene u čl. 43.m Zakona o pravima potrošača (tj. zahtjevi za usklađivanjem digitalne usluge s ugovorom);
  5. iz izjave ili okolnosti Davatelja usluge jasno proizlazi da digitalnu uslugu neće uskladiti s Ugovorom o održavanju računa u razumnom roku ili bez pretjeranih neugodnosti za povlaštenog Korisnika usluge.

III IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA PRITUŽBI I TRAŽENJA ZAHTJEVA

 1. Pružatelj usluge informira Potrošača o mogućnosti korištenja izvansudskih metoda rješavanja pritužbi i ostvarivanja zahtjeva. Pravila za pristup ovim postupcima dostupna su u uredima ili na web stranicama subjekata ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova. Potrošač može imati koristi od, između ostalog: S:
  • pomoć relevantnog Europskog potrošačkog centra iz Mreže europskih potrošačkih centara. Centri pružaju informacije o pravima potrošača i pomažu u rješavanju sporova u slučaju prekogranične kupnje. Pomoć Europskih potrošačkih centara u pravilu je besplatna. Popis centara za zaštitu potrošača nadležnih za određenu zemlju može se pronaći na: https://konsument.gov .pl/ eck-in-europe/
  • Platforma za mrežno rješavanje sporova (ODR), koju osigurava Europska komisija, dostupna na: https:// ec .europa.eu/consumers/odr
  Osim toga, u Republici Poljskoj možete imati koristi od sljedećih oblika potpore:
 2. Prethodna odredba je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezu Davatelja usluga da koristi izvansudska sredstva za rješavanje sporova.
 3. Korištenje izvansudskih metoda rješavanja pritužbi i potraživanja je dobrovoljno i za Davatelja usluge i za Potrošača.
 4. Potrošač može dodatno imati koristi od besplatne pomoći općinskog ili okružnog pravobranitelja za potrošače.

§ 6 PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 1. Privilegirani primatelj usluge ima pravo povući se iz Ugovora o upravljanju računom sklopljenog s Davateljem usluge u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 2. Rok za odustajanje od ugovora o održavanju računa istječe nakon 14 dana od dana sklapanja ovog ugovora.
 3. Kako bi povlašteni Primatelj usluge mogao ostvariti pravo na odustajanje od ugovora, on ili ona mora obavijestiti Davatelja usluge, korištenjem podataka navedenih u § 2. Pravilnika, o svojoj odluci da odustane od ugovora. putem nedvosmislene izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom).< /li>
 4. Primatelj povlaštene usluge može koristiti uzorak obrasca za povlačenje na kraju Pravilnika, ali to nije obvezno.
 5. Za poštivanje roka za odustanak od ugovora dovoljno je da povlašteni primatelj usluge pošalje informaciju o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora prije isteka roka za odustanak od ugovora.

§ 7 OSOBNI PODACI

 1. Administrator osobnih podataka koje korisnik usluge daje u vezi sa sklapanjem Ugovora o održavanju računa je Davatelj usluge. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka od strane Pružatelja usluge - uključujući druge svrhe i osnove obrade podataka, kao i primatelje podataka, mogu se pronaći u politici privatnosti dostupnoj u Trgovini - zbog načela transparentnosti sadržanog u općem uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti podataka - "GDPR".
 2. Svrha obrade podataka primatelja usluge je održavanje računa. Osnova za obradu osobnih podataka u ovom slučaju je ugovor o vođenju računa ili radnje poduzete na zahtjev Korisnika usluge u cilju njegovog sklapanja (čl. 6. stavak 1. točka b) GDPR-a), kao i pravno opravdani interes Pružatelja usluga, koji se sastoji od obrade podataka u svrhu utvrđivanja, pokretanja ili obrane bilo kakvih zahtjeva (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).
 3. Pružanje podataka od strane Korisnika usluge je dobrovoljno, ali je istovremeno neophodno za sklapanje ugovora o vođenju računa i pružanje usluga koje su njime obuhvaćene. Neuspjeh u pružanju podataka znači da se ugovor o održavanju računa ne može sklopiti i Davatelj usluga neće moći pružiti usluge obuhvaćene njime.
 4. Podaci primatelja usluge bit će obrađeni do:
  1. ugovor o održavanju računa prestat će vrijediti;
  2. Korisnik usluge ili Davatelj usluge više neće moći podnijeti zahtjeve povezane s Računom;
  3. uvažit će se prigovor Primatelja usluge na obradu njegovih osobnih podataka – ako je temelj za obradu podataka bio legitimni interes Davatelja usluge
  – ovisno o tome što je u određenom slučaju primjenjivo.
 5. Primatelj usluge ima pravo zahtijevati:
  1. pristup vašim osobnim podacima,
  2. njihove ispravke,
  3. uklanjanje,
  4. ograničenja obrade
  5. prijenos podataka drugom administratoru
   kao i pravo:
  6. prigovor u bilo kojem trenutku na obradu podataka iz razloga vezanih uz specifičnu situaciju Primatelja usluge – na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, temeljem čl. 6 odjeljak 1 slovo f GDPR (tj. o legitimnim interesima koje pruža Davatelj usluga).
 6. Kako bi ostvario svoja prava, Primatelj usluge treba kontaktirati Davatelja usluge.
 7. Ukoliko Primatelj usluge smatra da se njegovi podaci obrađuju nezakonito, Primatelj usluge može podnijeti prigovor tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka. U Poljskoj je to predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.

§ 8 PROMJENA PROPISA ILI RAČUNA

 1. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene Pravilnika samo iz važnih razloga. Važan razlog je potreba izmjene Pravilnika uzrokovana:
  1. promjena u funkcionalnosti Računa, koja zahtijeva izmjenu Pravilnika ili
  2. promjena zakonskih odredbi koje utječu na provedbu ugovora o održavanju računa od strane Davatelja usluga ili prilagodbu usluga preporukama, smjernicama, naredbama ili zabranama, odlukama, rezolucijama, tumačenjima ili odlukama ovlaštenih javnih tijela ili
  3. promjena kontaktnih ili identifikacijskih podataka Pružatelja usluga.
 2. Informacije o planiranoj promjeni Pravilnika bit će poslane na adresu e-pošte Korisnika usluge koja je dodijeljena Računu najmanje 7 dana prije stupanja izmjena na snagu.
 3. Ukoliko se Primatelj usluge ne protivi planiranim izmjenama do stupanja na snagu, smatra se da ih prihvaća, što ne predstavlja zapreku za raskid ugovora u budućnosti.
 4. Ako se planirane promjene ne prihvate, Korisnik usluge treba poslati informaciju o tome na adresu e-pošte Pružatelja usluge navedenu u § 2. Pravilnika, što će rezultirati raskidom Ugovora o upravljanju računom kada planirane izmjene stupaju na snagu.
 5. Pružatelj usluge može izvršiti promjene na Računu koje nisu potrebne za održavanje njegove usklađenosti s Ugovorom o održavanju Računa, iz razloga navedenih u odjeljku 1 slovo b ili zbog promjene u funkcionalnosti Računa. Uvođenje promjene iz prethodne rečenice neće predstavljati nikakve troškove za Korisnika povlaštene usluge. Odredba odjeljka 2-4 primjenjuju se u skladu s tim.
 6. Ako promjena navedena u odjeljku 5, značajno i negativno utječe na pristup ili korištenje Računa od strane Korisnika povlaštene usluge, Davatelj usluge će na e-mail adresu Korisnika povlaštene usluge, unaprijed, na trajnom mediju, poslati informacije o svojstvima i datumu izrade ove promjena i prava vezana uz ovu promjenu promjena povlaštenog korisnika usluge.

§ 9 ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Korisniku usluge je zabranjeno pružanje nezakonitog sadržaja.
 2. Ugovor o održavanju računa sklopljen je na poljskom jeziku.
 3. Ugovor sklopljen na temelju ovih Pravila podliježe odredbama poljskog zakona, podložno stavku. 4.
 4. Odabir poljskog prava za ugovor sklopljen s potrošačem u skladu s Uredbama ne odriče se niti ograničava prava potrošača prema obveznim zakonskim odredbama primjenjivim na potrošača u situaciji u kojoj nema izbora prava. To posebice znači da ako nacionalni propisi koji se primjenjuju na određenog Potrošača predviđaju širu zaštitu od one koja proizlazi iz ovih Uredbi ili poljskog zakona - ova šira zaštita će se primjenjivati.
 5. U slučaju mogućeg spora s Primateljem usluge koji nije povlašteni Primatelj usluge, u vezi s ugovorom o održavanju računa, nadležan će biti sud prema sjedištu Davatelja usluge.

Prilog br. 1 Pravilnika

U nastavku je primjer obrasca za odustanak koji Potrošač ili povlašteni Poduzetnik može, ali ne mora, koristiti:

UZORAK OBRASCA ZA ODUSTAJANJE
(ovaj obrazac treba ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

MODERNA TVRTKA SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail adresa: biuro@moderncompany.pl

- Ja/Mi(*) ............................................ ............................. Ovim putem obavještavam (*) o mom/našem povlačenju iz ugovora o pružanju sljedeće usluge ( *) / za pružanje digitalnog sadržaja u obliku(*):

..................... ....... ................................................. .... ................................................ ............... ................................... .....

..................................... ............ ................................... ........................ ........................ ................................. ................ .........

............. ..................... ............................................ .......... ................................................. ................................................. ............ ......

- Datum sklapanja ugovora(*)

...................... ... ................................................ .............. ................................. ......................... ......................... ...............< br />
- Ime i prezime Potrošača(a) / Poduzetnika(a):

... ......... ................................................ .................... .............................. ................................. ................... ............................................ ........ ..

- Adresa potrošača/povlaštenih poduzetnika:

..... ............ ................................................. ................................................. .......... ............................................ ..................... ...................

.. ......... ................................................ .................... .............................. ................................. ................... ............................................ .

..................................... ... ................................................ .............. ......
Potpis potrošača/povlaštenih poduzetnika
(samo ako je obrazac poslano u papirnatom obliku)

Datum ................................ ......... .

(*) Izbrišite prema potrebi.


Propisi o biltenu

u trgovini Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina

SADRŽAJ
§ 1 Definicije
§ 2 Kontakt s pružateljem usluga
< strong>§ 3 Tehnički zahtjevi
§ 4 Ugovor
§ 5 Pritužbe
§ 6 Pravo na povlačenje iz Ugovora
§ 7 Osobni podaci
§ 8 Promjena Pravilnika ili Newsletter
§ 9 Završne odredbe

§ 1 DEFINICIJE

Potrošač - Primatelj usluge koji je fizička osoba koja je sklopila Ugovor ili poduzela korake za njegovo sklapanje, bez izravne veze s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću.
Newsletter< /strong> – novosti vezane uz Trgovinu, uključujući informacije o ponudama, promocijama i novim proizvodima u Trgovini, koje Davatelj usluge besplatno pruža Korisniku usluge temeljem Ugovora, a koje predstavljaju digitalni sadržaj u smislu Zakona o pravima potrošača.
Povlašteni poduzetnik - Primatelj usluge koji je fizička osoba koja sklapa Ugovor (ili poduzima korake za njegovo sklapanje), izravno vezana uz njegovu djelatnost, ali za nju nije profesionalne naravi.< br /> Propisi - ovi propisi.
Trgovina - internetska trgovina Medicinska i ugostiteljska odjeća - ModernBhp trgovina koju vodi Davatelj usluga na https://modernbhp.pl .
Ugovor - ugovor o isporuci biltena.
Primatelj usluge – svaki subjekt koji je sklopio Ugovor ili poduzima korake da ga sklopi .
Primatelj povlaštene usluge – Primatelj usluge koji je potrošač ili povlašteni poduzetnik.
Pružatelj usluga – MODERN COMPANY SP. Z O.O sa sjedištem ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica, upisan u Državni sudski registar - registar poduzetnika od OKRUŽNOG SUD ZA WROCŁAW FABRYCZNA WE WROCŁAW, IX TRGOVAČKI ODJEL REGISTRA NACIONALNOG SUDA, pod KRS brojem 0001060318, NIP 6912572717, REGON broj 5264 7694200000, dionički kapital 20.000,00 PLN .
Zakon o pravima potrošača - Poljski zakon od 30. svibnja 2014. o pravima potrošača.

§ 2. KONTAKT S PRUŽATELJEM USLUGA

 1. Poštanska adresa: ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
 2. Adresa e-pošte: biuro@moderncompany.pl
 3. Telefon: +48 455 450 117
 4. Cijena telefonskog poziva ili prijenosa podataka koju obavlja Primatelj usluge proizlazi iz osnovne tarife telekomunikacijskog operatera ili davatelja internetskih usluga čije usluge koristi Primatelj usluge. Pružatelj usluga ističe da cijena međunarodnog poziva ili međunarodnog prijenosa podataka može biti veća od cijene domaćeg poziva ili prijenosa - ovisno o tarifi koju je usvojio telekomunikacijski operater ili davatelj internetskih usluga koje koristi Korisnik usluge.

§ 3 TEHNIČKI ZAHTJEVI

 1. Za korištenje digitalnog sadržaja obuhvaćenog Pravilnikom potrebno vam je:
  • aktivni račun e-pošte;
  • uređaj s pristupom internetu;
  • Web preglednik koji podržava JavaScript i kolačiće.

§ 4 SPORAZUM

 1. Primatelj usluge može se dobrovoljno pretplatiti na Newsletter.
 2. Za primanje Newslettera potrebno je sklopiti Ugovor.
 3. Poruke e-pošte poslane temeljem Ugovora bit će poslane na adresu e-pošte koju je Korisnik usluge naveo u trenutku sklapanja Ugovora.
 4. Za sklapanje Ugovora, Primatelj usluge u prvom koraku daje svoju e-mail adresu na za to predviđeno mjesto u Trgovini na koju želi primati poruke poslane temeljem Ugovora. Prilikom pretplate na Newsletter, Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a Pružatelj usluge će ga početi pružati Primatelju usluge - podložno odjeljku 5.
 5. U svrhu pravilnog izvršavanja Ugovora, Primatelj usluge dužan je dati svoju ispravnu adresu e-pošte.
 6. Bilten se isporučuje odmah nakon što Pružatelj usluga kreira poruke namijenjene Korisnicima usluga.
 7. Poruke poslane u sklopu Newslettera sadržavat će informacije o mogućnosti otkazivanja pretplate na njega, kao i poveznicu za otkazivanje pretplate.
 8. Primatelj usluge može otkazati pretplatu na Newsletter bez navođenja razloga ili bilo kakvih troškova, u bilo kojem trenutku, koristeći opciju iz prethodne odredbe, ili slanjem poruke na e-mail adresu Pružatelja usluge koju je naveo u § 2. Pravilnika.
 9. Upotreba poveznice za otkazivanje pretplate na Newsletter od strane Korisnika usluge ili slanje poruke sa zahtjevom za otkazivanjem pretplate na Newsletter rezultirat će trenutačnim raskidom Ugovora.

§ 5 PRIGOVORI

I OPĆE ODREDBE

 1. Pružatelj usluga od vas traži da podnesete pritužbe u vezi s digitalnim sadržajem obuhvaćenim Pravilnikom na poštansku ili elektroničku adresu navedenu u § 2 Pravilnika.
 2. Pružatelj usluga će odgovoriti na prigovor u roku od 14 dana od primitka prigovora.

II PRIVILEGIRANI PRIMATELJI USLUGE

 1. Pružatelj usluge je odgovoran Primatelju povlaštene usluge za usklađenost odredbe s Ugovorom, predviđenom opće važećim zakonom, posebno odredbama Zakona o pravima potrošača.
 2. U slučaju nepropisne provedbe Ugovora od strane Davatelja usluge, povlašteni Primatelj usluge ima mogućnost ostvariti prava propisana Poglavljem 5.b Zakona o pravima potrošača.
 3. Ako Pružatelj usluga nije pružio digitalni sadržaj obuhvaćen Ugovorom, Primatelj povlaštene usluge može zatražiti da ga dostavi. Ako, unatoč tome, Davatelj usluga ne isporuči digitalni sadržaj obuhvaćen Ugovorom odmah ili u dodatnom roku koji su izričito dogovorili Primatelj povlaštene usluge i Davatelj usluge, Primatelj povlaštene usluge može se povući iz Ugovora.
 4. Primatelj povlaštene usluge može se povući iz Ugovora bez da se od njega traži isporuka digitalnog sadržaja obuhvaćenog Ugovorom ako:
  • izjava ili okolnosti Davatelja usluga jasno pokazuju da neće pružati digitalni sadržaj obuhvaćen Ugovorom ili
  • Primatelj povlaštene usluge i Davatelj usluge dogovorili su se ili okolnosti sklapanja Ugovora jasno pokazuju da je određeni rok za isporuku digitalnog sadržaja obuhvaćenog Ugovorom bio od velike važnosti za Primatelja povlaštene usluge, a Dobavljač usluga nije ga isporučio u tom roku.
 5. Pružatelj usluga odgovoran je za neusklađenost Newslettera s Ugovorom, koja je - zbog činjenice da se Newsletter dostavlja kontinuirano - nastala ili postala očigledna u trenutku kada je trebao biti isporučen u skladu s ovog Ugovora.
 6. Ako digitalni sadržaj obuhvaćen Pravilnikom nije u skladu s Ugovorom, Primatelj povlaštene usluge može zahtijevati da se uskladi s Ugovorom.
 7. U slučaju nepoštivanja Ugovora o digitalnom sadržaju obuhvaćenom Pravilnikom, Primatelj povlaštene usluge dužan je surađivati s Davateljem usluge, u razumnoj mjeri i koristeći najmanje opterećujuće tehničke mjere, kako bi se utvrditi je li nepoštivanje Ugovora u dogledno vrijeme rezultat značajki digitalnog okruženja Primatelja povlaštene usluge.
 8. Osim toga, ako digitalni sadržaj obuhvaćen Pravilnikom nije u skladu s Ugovorom, Korisnik povlaštene usluge može podnijeti izjavu o povlačenju iz Ugovora kada:
  • usklađivanje ovih digitalnih sadržaja s Ugovorom nemoguće je ili zahtijeva pretjerane troškove u skladu s čl. dionica od 43 m 2. i 3. Zakona o pravima potrošača;
  • Davatelj usluge nije uskladio digitalni sadržaj obuhvaćen Pravilnikom s Ugovorom u razumnom roku od trenutka kada je Povlašteni korisnik usluge obavijestio Davatelja usluge o nedostatku usklađenosti s Ugovorom, i bez pretjeranog neugodnosti Korisniku povlaštene usluge, uzimajući u obzir njihovu prirodu i svrhu za koju se koriste;
  • i dalje postoji nepoštivanje Ugovora o digitalnom sadržaju obuhvaćenom Pravilnikom, iako ga je Davatelj usluge pokušao uskladiti s Ugovorom;
  • nedostatak usklađenosti digitalnog sadržaja obuhvaćenog Uredbama s Ugovorom toliko je važan da opravdava povlačenje iz Ugovora bez prethodnog korištenja zaštitne mjere navedene u čl. 43.m Zakona o pravima potrošača (tj. zahtjevi za usklađivanjem digitalnog sadržaja s Ugovorom);
  • iz izjave ili okolnosti Davatelja usluge jasno proizlazi da on neće uskladiti digitalni sadržaj obuhvaćen Uredbama s Ugovorom u razumnom roku ili bez pretjeranih neugodnosti za povlaštenog Korisnika usluge.

III IZVANSUDSKI NAČINI RJEŠAVANJA PRITUŽBI I TRAŽENJA ZAHTJEVA

 1. Pružatelj usluge informira Potrošača o mogućnosti korištenja izvansudskih metoda rješavanja pritužbi i ostvarivanja zahtjeva. Pravila za pristup ovim postupcima dostupna su u uredima ili na web stranicama subjekata ovlaštenih za izvansudsko rješavanje sporova. Potrošač može imati koristi od, između ostalog: S:
  • pomoć relevantnog Europskog potrošačkog centra iz Mreže europskih potrošačkih centara. Centri pružaju informacije o pravima potrošača i pomažu u rješavanju sporova u slučaju prekogranične kupnje. Pomoć Europskih potrošačkih centara u pravilu je besplatna. Popis centara za zaštitu potrošača nadležnih za određenu zemlju može se pronaći na: https://konsument.gov .pl/ eck-in-europe/
  • Platforma za mrežno rješavanje sporova (ODR), koju osigurava Europska komisija, dostupna na: https:// ec .europa.eu/consumers/odr
  Osim toga, u Republici Poljskoj možete imati koristi od sljedećih oblika potpore:
  • posredovanje provodi područno nadležna Pokrajinska inspekcija trgovine kojoj se podnosi zahtjev za posredovanje. Postupak je u pravilu besplatan. Popis inspektorata možete pronaći ovdje: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inpekcji_handlowej.php
  • pomoć mjesno nadležnog stalnog arbitražnog suda za potrošače koji djeluje pri Pokrajinskom inspektoratu trgovinske inspekcije, kojem treba podnijeti zahtjev za razmatranje slučaja pred arbitražnim sudom. Postupak je u pravilu besplatan. Popis sudova dostupan je na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php < /li>
 2. Prethodna odredba je informativnog karaktera i ne predstavlja obvezu Davatelja usluga da koristi izvansudska sredstva za rješavanje sporova.
 3. Korištenje izvansudskih metoda rješavanja pritužbi i potraživanja je dobrovoljno i za Davatelja usluge i za Potrošača.
 4. Potrošač može dodatno imati koristi od besplatne pomoći općinskog ili okružnog pravobranitelja za potrošače.

§ 6 PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

 1. Povlašteni primatelj usluge ima pravo odustati od Ugovora sklopljenog s Davateljem usluge u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 2. Rok za odustajanje od Ugovora istječe nakon 14 dana od dana sklapanja ovog Ugovora.
 3. Kako bi povlašteni Primatelj usluge mogao ostvariti pravo na povlačenje iz Ugovora, on ili ona mora obavijestiti Davatelja usluge, koristeći podatke navedene u § 2 Pravilnika, o svojoj odluci da povuče iz Ugovora. putem nedvosmislene izjave (npr. pismo poslano poštom ili e-poštom).< /li>
 4. Primatelj povlaštene usluge može koristiti uzorak obrasca za povlačenje na kraju Pravilnika, ali to nije obvezno.
 5. Kako bi se ispunio rok za odustajanje od Ugovora, dovoljno je da Primatelj povlaštene usluge pošalje informaciju o ostvarivanju prava na odustajanje od Ugovora prije isteka roka za odustanak od Ugovora.
 6. >

§ 7 OSOBNI PODACI

 1. Administrator osobnih podataka koje daje Korisnik usluge u vezi s Ugovorom je Davatelj usluge. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka od strane Pružatelja usluge - uključujući druge svrhe i osnove obrade podataka, kao i primatelje podataka, mogu se pronaći u politici privatnosti dostupnoj u Trgovini - zbog načela transparentnosti sadržanog u općem uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EU) o zaštiti podataka - "GDPR".
 2. Svrha obrade podataka primatelja usluge je:
  • izvršenje Ugovora; osnova za obradu osobnih podataka u ovom slučaju je Ugovor ili radnje poduzete na zahtjev Korisnika usluge, usmjerene na njegovo sklapanje (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a);
  • analiza učinkovitosti poruka poslanih prema Ugovoru kako bi se utvrdila opća načela za učinkovito slanje u aktivnostima Pružatelja usluga; osnova za obradu osobnih podataka u tu svrhu je legitimni interes Pružatelja usluga (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR);
  • utvrđivanje, pokretanje ili obrana bilo kakvih zahtjeva povezanih s Ugovorom; osnova za obradu osobnih podataka u tu svrhu je legitimni interes Pružatelja usluga (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR-a).
 3. Pružanje podataka od strane Korisnika usluge je dobrovoljno, ali je ujedno neophodno za sklapanje Ugovora i isporuku digitalnog sadržaja obuhvaćenog njime. Neuspjeh u pružanju podataka značit će da se Ugovor ne može sklopiti i Davatelj usluga neće pružiti digitalni sadržaj obuhvaćen njime.
 4. Podaci primatelja usluge bit će obrađeni do:
  1. Ugovor će prestati vrijediti;
  2. Primatelj usluge ili Davatelj usluge više neće moći podnijeti zahtjeve povezane s Ugovorom;
  3. uvažit će se prigovor Primatelja usluge na obradu njegovih osobnih podataka – ako je temelj za obradu podataka bio legitimni interes Davatelja usluge
  – ovisno o tome što je u određenom slučaju primjenjivo.
 5. Primatelj usluge ima pravo zahtijevati:
  1. pristup vašim osobnim podacima,
  2. njihove ispravke,
  3. uklanjanje,
  4. ograničenja obrade
  5. prijenos podataka drugom administratoru
   kao i pravo:
  6. prigovor u bilo kojem trenutku na obradu podataka iz razloga vezanih uz specifičnu situaciju Primatelja usluge – na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, temeljem čl. 6 odjeljak 1 slovo f GDPR (tj. o legitimnim interesima koje pruža Davatelj usluga).
 6. Kako bi ostvario svoja prava, Primatelj usluge treba kontaktirati Davatelja usluge.
 7. Ukoliko Primatelj usluge smatra da se njegovi podaci obrađuju nezakonito, Primatelj usluge može podnijeti prigovor tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka. U Poljskoj je to predsjednik Ureda za zaštitu osobnih podataka.

§ 8 PROMJENA U PROPISIMA ILI BILTEN

 1. Pružatelj usluga zadržava pravo izmjene Pravilnika samo iz važnih razloga. Važan razlog je potreba izmjene Pravilnika uzrokovana:
  1. promjena u funkcionalnosti biltena, koja zahtijeva izmjenu Pravilnika ili
  2. promjena zakonskih odredbi koje utječu na provedbu Ugovora od strane Davatelja usluga ili prilagodbu usluga preporukama, smjernicama, naredbama ili zabranama, presudama, rezolucijama, tumačenjima ili odlukama ovlaštenih javnih tijela ili
  3. promjena kontaktnih ili identifikacijskih podataka Pružatelja usluga.
 2. Informacija o planiranoj izmjeni Pravilnika bit će poslana na e-mail adresu Korisnika usluge koju je naveo prilikom sklapanja Ugovora najmanje 7 dana prije stupanja izmjena na snagu.
 3. Ukoliko se Primatelj usluge ne protivi planiranim izmjenama do stupanja na snagu, smatra se da ih prihvaća, što ne predstavlja zapreku za raskid Ugovora u budućnosti.
 4. Ako planirane promjene nisu prihvaćene, Korisnik usluge treba poslati informaciju o tome na e-mail adresu Davatelja usluge navedenu u § 2. Pravilnika, što će rezultirati raskidom Ugovora kada planirane promjene stupe na snagu .
 5. Pružatelj usluge može unijeti izmjene u bilten koje nisu potrebne za održavanje njegove usklađenosti s Ugovorom, iz razloga navedenih u odjeljku 1 slovo b ili zbog promjene u funkcionalnosti Newslettera. Uvođenje promjene iz prethodne rečenice neće predstavljati nikakve troškove za Korisnika povlaštene usluge. Odredba odjeljka 2-4 primjenjuju se u skladu s tim.
 6. Ukoliko promjena iz prethodne odredbe značajno i negativno utječe na pristup korisnika povlaštene usluge Newsletteru ili njegovo korištenje, Davatelj usluga će podatke o svojstvima i roku poslati na e-mail adresu korisnika povlaštene usluge u roku. vrijeme, na trajnom mediju. unošenje ove promjene i prava povlaštenog Primatelja usluge u vezi s ovom promjenom.

§ 9 ZAVRŠNE ODREDBE

 1. Korisniku usluge je zabranjeno pružanje nezakonitog sadržaja.
 2. Ugovor je sklopljen na poljskom jeziku.
 3. Ugovor sklopljen na temelju ovih Pravila podliježe odredbama poljskog zakona, podložno stavku. 4.
 4. Odabir poljskog prava za Ugovor sklopljen s Potrošačem u skladu s Uredbama ne odriče se niti ograničava prava Potrošača prema obveznim zakonskim odredbama primjenjivim na Potrošača u situaciji u kojoj nema izbora prava. To posebice znači da ako nacionalni propisi koji se primjenjuju na određenog Potrošača predviđaju širu zaštitu od one koja proizlazi iz ovih Uredbi ili poljskog zakona - ova šira zaštita će se primjenjivati.
 5. U slučaju mogućeg spora s Primateljem usluge koji nije povlašteni Primatelj usluge, u vezi s Ugovorom, nadležan će biti sud prema sjedištu Davatelja usluge.

Prilog br. 1 Pravilnika

U nastavku je primjer obrasca za odustanak koji Potrošač ili povlašteni Poduzetnik može, ali ne mora, koristiti:

UZORAK OBRASCA ZA ODUSTAJANJE
(ovaj obrazac treba ispuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

MODERNA TVRTKA SP. Z O.O
ul. Goździkowa 35, 59-220 Legnica
e-mail adresa: biuro@moderncompany.pl

- Ja/Mi(*) ............................................ ............................. Ovim putem obavještavam (*) o mom/našem povlačenju iz ugovora o pružanju sljedeće usluge ( *) / za pružanje digitalnog sadržaja u obliku(*):

..................... ....... ................................................. .... ................................................ ............... ................................... .....

..................................... ............ ................................... ........................ ........................ ................................. ................ .........

............. ..................... ............................................ .......... ................................................. ................................................. ............ ......

- Datum sklapanja ugovora(*)

...................... ... ................................................ .............. ................................. ......................... ......................... ...............< br />
- Ime i prezime Potrošača/Poduzetnika/Poduzetnika:

..............................................................................................................................................................................

- Adresa potrošača/povlaštenih poduzetnika:

............. ........ ................................................. ... ................................................ .............. ................................. ......................... ......

........... ........................ ........................ ................................................... .............................................. .... .................................

..................................... ... ................................................ .............. ......
Potpis potrošača/povlaštenih poduzetnika
(samo ako je obrazac poslano u papirnatom obliku)

Datum ................................ ......... .

(*) Izbrišite prema potrebi.

gore
Shop is in view mode
Prikaži punu verziju stranice
Sklep internetowy Shoper Premium